Bijzondere Luisterkindafstemmingen

Marieke op het Strand, HSP, Den Haag, Marieke Verkerk, Intuïtie, cursus, Heel de natuur in jou, workshop, Van Hobbel naar H.I.P, hooggevoelig, luisterkind, luisterkind-afstemming, aarden, gronden, aardingsproducten, Earthing Nederland, kortingscode, alternatief advent vieren

Andere soorten Luisterkind-afstemmingen

Af en toe stemmen de Luisterkindwerkers zich af op speciale thema’s of situaties. Dit is geen afstemming specifiek op een persoon met een naam en een foto. Maar veel algemener of grotere thema’s die in de wereld spelen.

Lees meer over Luisterkind en Dyslexie (1) en over afstemmingen op Moeder Aarde (2)

PS. Zit jij met bepaalde thema’s of situaties en ben je na het lezen nieuwsgierig wat er uit zou komen als ik me op jou af zou stemmen? Vraag gerust een Luisterkind-afstemming voor jezelf aan. Dat kan ook een afstemming zijn op jouw kind of een dierbare die -om wat voor reden dan ook- niet meer kan communiceren. Daar vind je meer informatie over hoe een afstemming in zijn werk gaat en wat er voor nodig is.

1) Luisterkind en Dyslexie

Van 1 tot en met 8 oktober 2020 is het de Week van de Dyslexie. Eerder hebben 20 Luisterkindwerkers 244 Luisterkindafstemmingen gedaan op kinderen met dyslexie en daar super mooie resultaten mee geboekt. Kinderen en jongeren kregen in deze speciale afstemmingen praktische handvatten en tips wat zij konden doen om minder last te hebben van dyslexie en dus beter op school te presteren. Geen algemene tips, maar echt afgestemd op de persoon zelf. Een antwoord van de persoon zelf, vanuit zijn hart.
Rapport Luisterkind en Dyslexie
In 2019 is het rapport uitgekomen over Luisterkind en Dyslexie. Hierin lees je onder andere over de opzet van het onderzoek, de vragen die gesteld zijn in de afstemming, het profiel van de deelnemers, de resultaten na 1 week, 1 maand en na 2 maanden, de persoonlijke oplossingen voor dyslexie en de zichtbare resultaten.
Actie na een Luisterkindafstemming
Na een Luisterkind-afstemming wordt er actie gevraagd. Actie van kinderen en hun ouders of van de volwassene zelf. Zij hebben zelf in de Luisterkind-afstemming aangegeven wat er nodig is. Wanneer hier in het dagelijks leven gehoor aan wordt gegeven zien we de veranderingen ontstaan. Dat geldt ook bij de Dyslexie

Luisterkind-afstemmingen.

Om je een beeld te geven, zijn hier wat zichtbare resultaten nav de Luisterkind-afstemming:
– Er worden weer boeken uit de bibliotheek gehaald en gelezen
– Nieuwe studie wordt opgepakt
– Lezen gaat makkelijker
– Lezen gaat sneller
– Schrijven gaat makkelijker
– Er wordt concreter geoefend met kleine stukjes tekst
– Dyslexie voelt niet meer als een blokkade
– Er wordt weer met plezier gelezen
– Eigen initiatief om een boek te pakken
– Buiten op straat worden de woorden van borden etc hardop gelezen
– Op de Ipad een boekenapp installeren zodat daarop ook gelezen kan worden
– E-mail hoeft maar 1x gelezen te worden in plaats van de eerdere 3x
– Avi niveau omhoog gegaan
– Met plezier naar school
– Voorlezen aan zichzelf of anderen
– Ansichtkaartjes op vakantie geschreven
– Toetsen hebben betere resultaten
– Ondertiteling op televisie wordt beter gelezen
– Rust gevonden om te lezen en te schrijven

Wil je meer weten en het hele rapport nalezen? Klik hier om het rapport te lezen of als pdf (22 bladzijden) op te slaan. Wil je meer over de pilot Luisterkind en Dyslexie lezen, klik dan hier.

Marieke op het Strand, HSP, Den Haag, Marieke Verkerk, Intuïtie, cursus, Heel de natuur in jou, workshop, Van Hobbel naar H.I.P, hooggevoelig, luisterkind, luisterkind-afstemming, aarden, gronden, aardingsproducten, Earthing Nederland, kortingscode, alternatief advent vieren, HSP Challenge Maandje Minderen, Maya Inzichten spel, 2012 Inspiration cards, bijenvoedselbank, Pollinators, Corona, voor jezelf zorgen, healing garden, Dr Bates methode, bril, HSP Zomer-bingo, lifecoach, dyslexie

Dit voorjaar (2020) zou de pilot een vervolg krijgen vanuit scholen met een veel groter aantal Luisterkindafstemmingen gericht op dyslexie, ware het niet dat Corona roet in het eten gooide. We hopen de pilot op een ander moment te kunnen gaan uitvoeren.

 

2) Afstemming op Moeder Aarde, 9 januari 2019

Zo hebben we op 9 januari 2019 ons afgestemd op Moeder Aarde. Hieronder lees je de Luisterkind-afstemming die ik maakte voor Moeder Aarde:

Marieke op het Strand, HSP, Den Haag, Marieke Verkerk, Intuïtie, cursus, Heel de natuur in jou, workshop, Van Hobbel naar H.I.P, hooggevoelig, luisterkind, luisterkind-afstemming, aarden, gronden, aardingsproducten, Earthing Nederland, kortingscode, alternatief advent vieren

Ik begin de afstemming meteen met het zingen van zinnen uit het lied van Michael Jackson. “…At least to be faithful, I’m only human…” Het is de song ‘Will you be there’ en heeft prachtig toepasselijke tekst.

Vraag: Lieve mooie Moeder Aarde, wat wil je me vertellen?

Pfft, hèhè, ik ben blij dat er zoveel mensen tegelijk aan de aarde denken. Zich met de aarde bezig houden. Het is nodig. Het is hard nodig. Zoals het op elk moment in elk leven nodig is en ook nodig is geweest. Hier in dit leven en in andere levens.

Contact met de aarde is fijn, het maakt je klein en tegelijk groot. Niet klein, dat je niets waard bent. Nee integendeel. Je bent heel veel waard. Elk mens, elk wezen, elk leven is waardevol voor mij. Ik bedoel klein in de zin van dat je beseft dat je onderdeel bent van een veel groter geheel. Je bent een draadje in een groter web.
Het kan misschien klein voelen: wat maakt jou impact nou helemaal uit? Maar vergeet niet dat als er aan één draadje getrokken wordt, dat automatisch gevolgen heeft voor het draadje ernaast en de draadjes weer daarnaast. Zo heeft het dus ook gevolgen voor het draadje helemaal aan de andere kant van het web. Dat wat jij doet heeft grote impact. Het heeft grote gevolgen op anderen. Misschien niet altijd direct. En misschien niet meteen zichtbaar. Maar ondertussen verschuift er wel iets. Wees groots in het klein zijn, in het onderdeel zijn van een groter geheel. Je kunt zoveel betekenen voor een ander en voor mij. Gewoon door die ene daad. Door die ene gedachte. Laat hem dan ook niet los. Laat hem niet gaan. Vertrouw en doe. Het voelt misschien klein, maar het maakt je tegelijk ook groot. Heel groot. En groot kun je zijn. Héél groot kun je zijn.

Contact met de aarde kan als een bodem voelen. Ik ben als een bodem voor je. Ik geef je houvast. Ik geef je status. Ik geef je zijn. Zijns-recht. En ja, dat is iets anders dan bestaansrecht. Ga maar gewoon zijn. Zijn wie je werkelijk bent. Zijn wie je ten diepste bent. Zijn met jouw diepste weten. Kom op voor jouw Zijn.
Gebruik mij als bodem voor je Zijn. Zie de bodem onder je. Zie de bodem bewust. Dit is de aarde. Niet als een weg die bestraat is waar je snel snel doorheen moet om boodschappen te halen of naar je werk te gaan. Maar zie diezelfde straat als bodem onder je voetstappen. Als bodem onder je leven, onder je Zijn. Dan beweeg je heel anders door diezelfde straat. Je zakt niet door. Er is een bodem waarop je kunt staan. Een bodem die je kunt voelen. Die je kunt gebruiken. Die je in kunt zetten als je het even niet meer weet. Voel maar, loop maar. Maak maar contact met de bodem.

Hoe? Gewoon letterlijk door op blote voeten te lopen, als het pad er tenminste veilig voor is. Maar ook figuurlijk, door aan mij te denken. Door elke stap bewust op de aarde te zetten. Een stap te zetten en weten dat de aarde onder je is. Dat de aarde een bodem onder je voeten is. Een bodem onder je Zijn is. Daar waar jij loopt. Daar waar jij bent. Weten dat je gedragen wordt. Voelen dat je gedragen wordt. Stap voor stap. Pad voor pad. Bewust je stappen zetten. Bewust te zijn waar jij jouw voeten zet.
Maar ook bewust zijn over wat je denkt. Wees positief. Positief over waar je bent. Over wat je doet. Over wat je meemaakt. Over wat je wenst. Wees dankbaar. Dankbaar voor alle mooie dingen die in je leven gebeuren. Kleine mooie dingen. Grote mooie dingen. Bijzondere dingen. Gewone dingen.

Het zijn allemaal draadjes die weer door werken naar andere draadjes. Zo krijg jij steeds meer contact met mij. Zo word ik een bodem die jou voeden kan.

Ik ben er héél graag voor je.

Marieke Verkerk

PS. Wil je het e-book met de afstemmingen van alle luisterkindwerkers op Moeder Aarde lezen? Klik dan hier voor de pdf van 155 blz.